single_banner_1

TURFMAN 700

Trail we ferma üçin niýetlenen turf ulagy

Saýlaw reňkler
  single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1
single_banner_1

banner_3_icon1

Çalt

Çalt zarýad beriş tizligi, has köp zarýad aýlawy, pes hyzmat we uly howpsuzlyk bilen litiý-ion batareýasy

banner_3_icon1

Hünärment

Bu model size deňsiz-taýsyz hereket etmegi, rahatlygy we has köp öndürijiligi üpjün edýär

banner_3_icon1

SÖALGI

CE we ISO tarapyndan kepillendirilen, awtoulaglarymyzyň hiline we ygtybarlylygyna gaty ynamly, 1 ýyl kepillik hödürleýäris

banner_3_icon1

PREMIUM

Daşky we içerki ölçegleri we mukdary kiçi, iň ýokary rahatlyk bilen sürersiňiz

önüm_img

TURFMAN 700

önüm_img

DASHBOARD

Täzeçillik paneli bilen sürüjilik rahatlygynyň ajaýyp nusgasyny öwreniň.Ulanyjy üçin amatly interfeýs we iň täze aýratynlyklar bilen öwünmek, hezil edişi ýaly bökdençsiz sürmek tejribesini wada berýär.Theol sizi nirä alyp barsa-da, synanyşyň.

TURFMAN 700

ÇIMKLENDIRMELER
jiantou
 • Daşarky ölçeg

  3000 × 1400 × 2000mm

 • WHEELBASE

  1890mm

 • GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (Öň tarapy)

  1000mm

 • GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (REAR)

  1025mm

 • Tormoz aralygy

  ≤4m

 • MIN TURNING RADIUS

  3.6m

 • Agyrlyk

  445 kg

 • IX GOWY MASLAR

  895kg

ENGINE / SÖIVGI otly
jiantou
 • Ulgam ulgamy

  48V

 • Motor güýji

  6.3kw

 • GARŞY WAGT

  4-5s

 • Gözegçi

  400A

 • Iň ýokary tizlik

  40 km / sag (25 mil)

 • MAX GRADIENT (DOLY Oük)

  30%

 • Iň ýokary tizlik

  40 km / sag (25 mil)

 • Batareýa

  110Ah litiý batareýasy

UMUMY
jiantou
 • UMUMY

  14X7 "Alýumin tigir / 23X10-14 offol tekerinden

 • Oturmak mümkinçiligi

  Iki adam

 • MODEL reňkleri

  Süýji alma gyzyl, ak, gara, deňiz gök, kümüş, ýaşyl.PPG> Flamenko Gyzyl, Gara Safir, Ortaýer deňzi gök, mineral ak, Portimao gök, Arktika çal

 • Elýeterli oturgyç reňkleri

  Gara we gara, kümüş we gara, alma gyzyl we gara

 • Kepillik

  1 ýyllyk çäklendirilen ulag kepilligi

UMUMY
jiantou
 • Çarçuwa

  Gyzgyn galvanizli şassi

 • BODY

  TPO sanjym galyplary, öňdäki sygyr we arka korpus, Awtoulag dizaýn paneli, reňk gabat gelýän korpus.

 • USB

  USB rozetkasy + 12V toz rozetkasy

önüm_5

Çotga gorag

Highokary wezipeli çotga garawulymyz galyndylary bir gapdala itekleýär we awtoulagyň öň tarapyny goramak bilen täsirini siňdirýär we wizuallara birneme berklik goşýar.Adatça, ýoldan daşarky ulagyň aksessuarlary hasaplanýar we ýoldan çykýan desgalaryň umumy aýratynlygydyr, ýöne peýdaly bolup biljek ýerlerde-de, daşarda-da köp ýagdaý bar.

önüm_5

CARGO BOX

Agyr ýükleri aňsatlyk bilen götermek üçin niýetlenendir, köp zatlary daşamak üçin ygtybarly we täsirli çözgüt hödürleýär.Çydamly termoplastiki ýük gutusy bilen enjamlaşdyrylan, dişli enjamlar, gurallar we zerur zatlar üçin giň ýer bermek bilen daşky gurşaw elementlerine garşy durýar.Aw awlamak, ekerançylyk işlerini dolandyrmak ýa-da kenara çalt syýahat etmek bilen meşgullanýarsyňyzmy, bu siziň iň gowy ýoldaşyňyzdyr.

önüm_5

LITIUM-ION BATERI .ASY

Dürli şertleri kanagatlandyrmak üçin döredilen golf arabasy litiý batareýalarymyz dowam eder.Ygtybarly gurluşyk bilen, gödek ýerleri zähmet bilen dolandyrýarlar, aşa yssy howalara çydam edýärler we ýokary öndürijiligini saklamak bilen agyr ulanyşa çydam edýärler.

önüm_5

ŞIN

Iň kyn ýerleri basyp almak üçin döredilen ýokary öndürijilikli tekerlerimiz bilen iň soňky ýolda başdan geçirmeleri başdan geçiriň.Bu berk tekerler deňsiz-taýsyz ýerlerde deňsiz-taýsyz tutmagy we durnuklylygy üpjün edip, ösen ýörelge nagyşlaryny görkezýär.Tolgundyryjy ekspedisiýa bolsaňyz ýa-da ýoldan çykýan kynçylyklary başdan geçirseňizem, tekerlerimiz ajaýyp çydamlylygy hödürlemek bilen bir hatarda rahat we sessiz gezelenç edýär.

BIZ bilen habarlaşyň

HAKYNDA KÖP ÖWRENMEK

TURFMAN 700