single_banner_1

Maşyn 6

HDK täjirçilik ulagy bolan her bir adam üçin boş ýer we otag

Saýlaw reňkler
  single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1
single_banner_1

Yşyk çyrasy

HDK LED çyralary bilen ýolda rahatlygy başdan geçiriň.Adaty we öňdebaryjy aýratynlyklar bilen işlenip düzülen bu yşyklar diňe bir ýoluňyzy yşyklandyrmak bilen çäklenmän, syýahatyňyzy has ygtybarly we ýagty tejribe öwürmek barada.

banner_3_icon1

Çalt

Çalt zarýad beriş tizligi, has köp zarýad aýlawy, pes hyzmat we uly howpsuzlyk bilen litiý-ion batareýasy

banner_3_icon1

Hünärment

Bu model size deňsiz-taýsyz hereket etmegi, rahatlygy we has köp öndürijiligi üpjün edýär

banner_3_icon1

SÖALGI

CE we ISO tarapyndan kepillendirilen, awtoulaglarymyzyň hiline we ygtybarlylygyna gaty ynamly, 1 ýyl kepillik hödürleýäris

banner_3_icon1

PREMIUM

Daşky we içerki ölçegleri we mukdary kiçi, iň ýokary rahatlyk bilen sürersiňiz

önüm_img

Maşyn 6

önüm_img

DASHBOARD

Täzeçillik paneli bilen sürüjilik rahatlygynyň ajaýyp nusgasyny öwreniň.Ulanyjy üçin amatly interfeýs we iň täze aýratynlyklar bilen öwünmek, hezil edişi ýaly bökdençsiz sürmek tejribesini wada berýär.Theol sizi nirä alyp barsa-da, synanyşyň.

Maşyn 6

ÇIMKLENDIRMELER
jiantou
 • Daşarky ölçeg

  3660 × 1400 × 1930mm

 • WHEELBASE

  2450mm

 • GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (Öň tarapy)

  880mm

 • GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (REAR)

  980mm

 • Tormoz aralygy

  ≤4m

 • MIN TURNING RADIUS

  4.3m

 • Agyrlyk

  469 kg

 • IX GOWY MASLAR

  969 kg

ENGINE / SÖIVGI otly
jiantou
 • Ulgam ulgamy

  48V

 • Motor güýji

  6.3kw

 • GARŞY WAGT

  4-5s

 • Gözegçi

  400A

 • Iň ýokary tizlik

  40 km / sag (25 mil)

 • MAX GRADIENT (DOLY Oük)

  30%

 • Batareýa

  100Ah litiý batareýasy

UMUMY
jiantou
 • UMUMY

  10 '' Alýumin garyndy tigir 205 / 50-10 teker

 • Oturmak mümkinçiligi

  Alty adam

 • MODEL reňkleri

  Süýji alma gyzyl, ak, gara, deňiz gök, kümüş, ýaşyl.PPG> Flamenko Gyzyl, Gara Safir, Ortaýer deňzi gök, mineral ak, Portimao gök, Arktika çal

 • Elýeterli oturgyç reňkleri

  Gara we gara, kümüş we gara, alma gyzyl we gara

UMUMY
jiantou
 • Çarçuwa

  Gyzgyn galvanizli şassi

 • BODY

  TPO sanjym galyplary, öňdäki sygyr we arka korpus, Awtoulag dizaýn paneli, reňk gabat gelýän korpus.

 • USB

  USB rozetkasy + 12V toz rozetkasy

önüm_5

USB zarýad beriji

Amatlylyk üçin döredilen goşa USB zarýad berijimiz, bir wagtyň özünde birnäçe enjamy zarýad bermäge mümkinçilik berýär, size iň zerur wagty hemişe birikdirilendigiňizi üpjün edýär.

önüm_5

Saklama bölümi

Saklaýyş bölümi sport enjamlaryny we eşikleri aýratyn saklamakda şol bir artykmaçlygy hödürleýär.Eger şu tomus dynç alyş dynç alyşyna ýa-da kontinentara ýol syýahatyna gidýän bolsaňyz, ýolda barýarkaňyz ähli zatlaryňyzy saklamak üçin awtoulagda ýeterlik ýer tapmakdan gorkmaň.

önüm_5

LITIUM-ION BATERI .ASY

Dürli şertleri kanagatlandyrmak üçin döredilen golf arabasy litiý batareýalarymyz dowam eder.Ygtybarly gurluşyk bilen, gödek ýerleri zähmet bilen dolandyrýarlar, aşa yssy howalara çydam edýärler we ýokary öndürijiligini saklamak bilen agyr ulanyşa çydam edýärler.

önüm_5

REAR AXLE

Tehniki hyzmaty azaldýan we öndürmek we işletmek üçin has ýönekeý dizaýn.Gaty ok, ýeňil agram we pes ses bilen aşa güýçli we şonuň üçin çynlakaý güýç sarp edip biler.Onuň berkligi, ýakyn wagtda haýsydyr bir burçda gatnaşmajak ýaryşy we ýokary at güýji bolan myşsa awtoulaglaryny çekmäge mümkinçilik berýär.

BIZ bilen habarlaşyň

HAKYNDA KÖP ÖWRENMEK

Maşyn 6